logo
条例の名称相談窓口URL調査日
建設リサイクル法建築調整課建築相談担当2023-04-03
都市計画道路(区道)まちづくり推進部建築審査課建築指導担当・都市基盤整備部都市基盤管理課計画調整担当・空港まちづくり課空港まちづくり担当、(国道)国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所計画課、(都道)東京都建設局道路建設部計画課、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、東京都建設局第二建設事務所工事第一課工務担当2023-04-03
開発許可建築審査課建築指導担当2023-04-03
建築基準法等の取扱いに関する基準建築審査課2023-04-03
建築基準法第42条に定められている道路建築調整課地域道路整備担当2023-04-03
大田区狭あい道路拡幅整備条例建築調整課地域道路整備担当2023-04-03
大田区特別工業地区建築条例建築審査課建築審査担当(意匠)2023-04-03
風致地区条例建築審査課建築指導担当、建築審査課建築審査担当(意匠)、建築審査課建築審査担当(意匠)2023-04-03
大田区内の地区計画(一般)、及び沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例建築審査課建築指導担当、建築調整課建築調整担当2023-04-03
地域力を生かした大田区まちづくり条例及び大田区開発指導要綱建築審査課建築指導担当2023-04-03
大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層の建物の建築工事、建物の解体工事)建築調整課建築相談担当、(特定建設作業(はつり作業等)にともなう騒音・振動)環境対策課環境調査指導担当2023-04-03
東京都福祉のまちづくり条例、大田区福祉のまちづくり整備要綱建築審査課建築指導担当2023-04-03
大田区みどりの条例建築審査課建築指導担当2023-04-03
大田区景観条例建築審査課建築指導担当2023-04-03
埋蔵文化財発掘の届出文化財担当2023-04-03
大量排水協議下水道局2023-04-03
10,000 ㎡を超える建築確認申請について東京都庁 都市整備局市街地建築部建築指導課2023-04-03
建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱建築調整課建築相談担当2023-04-03
大田区斜面地における建築物の制限に関する条例建築審査課審査担当(意匠)2023-04-03
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例都市基盤管理課2023-04-03